Articol publicat in: Afaceri


ORDONAN?? DE URGEN?? nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea ?i completarea <LLNK 12006    34180 301   0 46>Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie public?, a contractelor de concesiune de lucr?ri publice ?i a contractelor de concesiune de servicii .
 

extrase: 
 
 

 
 "Art. 256^1. – (1) n cazul exercit?rii abuzive a dreptului de a depune contesta?ii pe cale administrativ-jurisdic?ional?, Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor poate sanc?iona contestatorul, la cererea autorit??ii contractante ?i dup? emiterea deciziei privind solu?ionarea contesta?iei, cu o amend? de la 10.000 lei la 35.000 lei, prevederile art. 280 alin. (4) aplicndu-se n mod corespunz?tor.
 
 
Update: Daca ati pierdut o licitatie nu va grabiti sa depuneti contestatie .Sanctiunea nu era prevazuta in vechea ordonanta.